Giấy được tái sinh như thế nào? (01-07-2010 23:58)

Giấy loại sau khi thu gom được phân loại, tách bỏ các vật liệu không thích hợp (băng dính, thực phẩm, nylon, sắt thép ...).
Sau đó chúng được đóng kiện và lưu kho rồi chuyển tới nơi sản xuất.
Tại các nhà máy sản xuất giấy, người ta đánh tơi bột bằng máy nghiền thủy lực, sàng, lọc để loại bỏ vật liệu không thích hợp chưa được tách bỏ hết bằng phương pháp thủ công trước đó.Tiếp theo đó, bột giấy đã đánh tơi, sàng lọc được đưa qua dây chuyền khử mực để tách bỏ các hạt mực, tẩy trắng bột giấy


Phương pháp khử mực thường là rửa, tuyển nổi hoặc kết hợp các biện pháp trênTiếp theo, bột giấy được bơm sang công đoạn nghiền để điều chỉnh tính chất của bột theo yêu cầu của từng loại giấy


Bây giờ, bột giấy được đưa sang máy xeo để tạo thành tờ giấy

Giấy ướt chạy qua các lô sấy, ép quang để sấy khô và ổn định các tính chất của giấy

Bây giờ đã có thể cuộn lại thành các cuộn giấy to
Các tin khác
Thông tư 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện Đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
Môi trường là gì? "Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên"
Emissions from vehicles in most countries, particularly developing countries, are not well understood, and the ability to make accurate future emissions estimates does not presently exist. This has limited the ability of decision-makers to design effective control strategies.